In

Các loại tôm tươi sống

tôm hùm alaska

Tôm hùm Alaska

1.050,000 VNĐ

tôm hùm

Tôm hùm bông

0 VNĐ

tôm hùm bông lạnh

Tôm hùm bông lạnh

800,000 VNĐ/Kg

tôm hùm xanh

Tôm hùm xanh

0 VNĐ/Kg

tôm hùm tre

Tôm hùm tre

0 VNĐ/Kg

tôm hùm baby

Tôm hùm baby

0 VNĐ/Kg

tôm sú mẹ

Tôm sú mẹ

600,000 VNĐ

tôm tích, tôm tít

Tôm tít                    

750,000 VNĐ

tôm mủ ni

Tôm mủ ni

700,000 VNĐ

Tags:

Tin liên quan:

Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 14 Tháng 12 2014 16:42 )  
Cung cap hai san