In

tôm sú mẹ

Tôm sú mẹ

600,000 VNĐ

tôm tích, tôm tít

Tôm tít                    

750,000 VNĐ

tôm mủ ni

Tôm mủ ni

600,000 VNĐ

tôm hùm

Tôm hùm

1.500,000 VNĐ

tôm khô

Tôm khô

700,000 VNĐ

Tôm sú

280,000 VNĐ

Tags:
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 05 Tháng 12 2013 09:11 )  
Cung cap hai san